Bin the EU jargon if you want your message to cut through